FRIS® STYLE MYŚLENIACzym jest FRIS®?

FRIS® jest narzędziem rozwojowym, które określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania człowieka. Pokazuje, jak najpełniej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. FRIS  z modeli i teorii z obszaru psychologii poznawczej! Jest to narzędzie w 100% polskie – stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Dzięki temu dostosowane jest do polskich realiów!
Gi Group jest certyfikowanym Partnerem FRIS®!


Dlaczego FRIS®?


Metodologia FRIS powstała, aby w prosty i szybki sposób dostarczyć praktycznej wiedzy o sobie. Jest to wiedza o tym, jak przyswajamy, przetwarzamy i reagujemy na informacje, a w konsekwencji jak rozwiązujemy problemy! Dlaczego więc warto poznać Styl Myślenia swój oraz najbliższych otaczających nas osób, współpracowników, przełożonych?
Badanie FRIS określa konkretne indywidualne predyspozycje, które mówią o tym, jak efektywnie współpracować w przyjaznej atmosferze – w atmosferze sprzyjającej efektywnej pracy oraz jaki potencjał wynika z naszych najsilniejszych obszarów.

FRIS® INDYWIDUALNIE


Model FRIS w prosty sposób tłumaczy kluczowe różnice w sposobach myślenia i działania, a kwestionariusz FRIS trafnie diagnozuje Styl Myślenia wynikający z czterech perspektyw poznawczych.

 

Nazwa modelu stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY. Definiują one cztery perspektywy poznawcze, które z kolei służą do opisu Stylów Myślenia i Stylów Działania.

 

Styl Myślenia wynika z tego, jaki rodzaj informacji: fakty, relacje, idee czy struktury jest dla Ciebie najbardziej istotny i przydatny w momencie zetknięcia z nową  Sytuacją. Wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet i co najintensywniej wykorzystujesz, a także jakie procesy umysłowe wykonujesz najsprawniej.

FRIS

JAK FRIS® MOŻE POMÓC TOBIE?

Zdefiniujesz najmocniejsze strony swojego Stylu Myślenia!

Łatwiej zrozumiesz podobieństwa i różnice, wynikające z odmiennego Stylu Myślenia!

Zwiększysz swoją świadomość w obszarze komunikacji!

Uświadomisz sobie, że nie warto porównywać się z innymi!

Zyskasz wiedzę jak komunikować się z osobami o innym stylu myślenia!

Dowiesz się w jakim kierunku powinieneś się rozwijać!

Dowiesz się jakie profile zawodowe są zgodne z Twoimi predyspozycjami!

Dowiesz się jakie środowisko pracy jest dla Ciebie najlepsze!


FRIS® DLA ORGANIZACJI I ZESPOŁÓW


Raport zespołowy FRIS® –  prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS® od momentu zainicjowania do etapu wdrożenia wybranego przedsięwzięcia.

 

Dla każdej osoby jest opisany jej sposób myślenia, działania oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole.

 

Każdy raport opatrzony jest również komentarzem, który opisuje dynamikę grupy, model komunikacji i współpracy oraz zawiera wskazówki pomagające podnosić efektywność zespołu.
Gi Group Training w poszukiwaniu swoich talentow


Jako Menadżer dowiesz się, w jaki sposób członkowie Twojego zespołu:

Dokonują wyboru i podejmują decyzje!

Włączają innych we własne działania!

Definiują cele i jakich rezultatów oczekują!

Zdobywają i interpretują informacje!

Określają i wyrażają swoje stanowisko!

Działają w obliczu problemów!

TACK & TMI
Crown Point
ul. Prosta 70, Warszawa
tel: + 48 22 395 68 60/61
training@gigroup.com