DISC®
ANALIZA BEHAWIORALNADISC®

Gi Group jest certyfikowanym Partnerem DISC®!
Przez ponad 30 lat bezapelacyjnej skuteczności, wykorzystywany przez ponad 41 milionów użytkowników, DiSC® Classic pozostaje najbardziej godnym zaufania narzędziem szkoleniowym w swojej klasie. Znajduje ono zastosowanie na całym świecie, w celach związanych z rozwojem organizacyjnym i poprawą wydajności pracy. DiSC Classic pomaga poprawić komunikację, rozładować frustracje i sytuacje konfliktowe oraz przeszkolić managerów i działające zespoły pracownicze
Bartosz Makles – autoryzowany Partner na Polskę


ANALIZA INDYWIDUALNA

 

Analizy behawioralne DISC® wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC®. Model, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga, jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia.

 

Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych. Nie ogranicza także możliwości rozwoju jednostki w którymkolwiek kierunku lub środowisku pracy. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.

 

System opracowany przez DISC® potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych.

Profil DiSC® może pomóc pracownikom każdego szczebla w uzyskaniu takich korzyści jak:

zrozumienie własnego zachowania

zrozumienie, kiedy należy dostosować swoje zachowanie do sytuacji

poprawa sposobu i jakości komunikacji

propagowanie akceptacji odmienności

poprawa wydajności pojedynczych pracowników lub całych zespołów

zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych


Analiza zespołu

Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy indywidualne wyniki członków zespołu w jeden raport, który opisuje dynamikę zespołu, wskazuje na jego mocne strony oraz potencjalne braki. Raport pokazuje także jak członkowie danego zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.

 

Analiza zespołowa pozwala na wykonywanie kompleksowych analiz całych organizacji w bardzo efektywny pod względem kosztów sposób. Na tym poziomie Analiza Zespołu bardzo ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących zasobów ludzkich.

 

Analiza Zespołu dostarcza praktyczną informację pozwalającą na poprawę efektywności zespołu. Stanowi także bezpieczne tło do produktywnej dyskusji na temat problemów w zespole, umożliwia podejmowanie dużo pewniejszych decyzji w stosunku do zespołu.


Wykorzystaj testy DiSC® m.in. do:

wsparcia rekrutacji

identyfikacji potrzeb szkoleniowych

badania kultury grupowej

identyfikacji źródeł konfliktu

identyfikacji źródeł stresu

identyfikacji sposobu komunikacji interpersonalnej

identyfikacji źródeł motywacji

badania postaw zachowań pracowników w środowisku pracy

TACK & TMI
Crown Point
ul. Prosta 70, Warszawa
tel: + 48 22 395 68 60/61
training@gigroup.com