AKADEMIA
MŁODEGO MANAGERARozwijamy kompetencje u managerów i liderów, dzięki którym stają się oni bardziej skuteczni. Pracujemy z osobami stawiającymi pierwsze kroki na stanowiskach kierowniczych, wyposażając ich w zestaw niezbędnych technik i narzędzi stanowiących wsparcie w różnych aspektach zarządzania zespołem i organizacją.
W Akademii Młodego Managera zawarliśmy 12 najważniejszych obszarów kompetencyjnych managera.

Moduł 1

Świat Managera – moje pierwsze kroki

Moduł 5

Efektywna komunikacja w zespole

Moduł 9

Zarządzanie czasem
oraz delegowanie zadań


Moduł 2

Model przywództwa TACK®

Moduł 6

Informacja zwrotna (feedback)

Moduł 10

Zarządzanie
poprzez cele


Moduł 3

Zarządzanie emocjonalne – samoświadomość

Moduł 7

Skuteczna komunikacja w trudnych sytuacjach

Moduł 11

Sztuka prowadzenia prezentacji biznesowych


Moduł 4

Budowanie relacji wewnątrz zespołu

Moduł 8

Napedzanie driva, czyli sztuka motywacji

Moduł 12

Savoir-vivre
w biznesie

Metodyka warsztatów:

Stawiamy na aktywne formy prowadzenia warsztatów, dlatego też 80% czasu trwania warsztatu stanowią scenki, ćwiczenia i inne formy aktywizujące uczestników, a tylko 20% to teoria, potwierdzająca i porządkująca to czego uczestnicy doświadczyli podczas ćwiczeń.

  • Kwestionariusze diagnozujące
  • Gry symulacyjne
  • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
  • Moderacje, warsztaty World Cafe
  • Studium przypadku
TACK & TMI
Crown Point
ul. Prosta 70, Warszawa
tel: + 48 22 395 68 60/61
training@gigroup.com