AKADEMIA
DLA PRODUKCJIRozwijamy kompetencje u brygadzistów i kierowników produkcji, dzięki którym skuteczniej zarządzają podległym im zespołom.
W Akademii Managerskiej dla Produkcji zawarliśmy 10 obszarów kompetencji najistotniejszych w pracy kierowniczej w zakładzie produkcyjnym.

Moduł 1

ŚWIAT MANAGERA – MOJE PIERWSZE KROKI

Moduł 5

SZEF W ROLI COACHA


Moduł 2

INFORMACJA ZWROTNA (FEEDBACK)

Moduł 6

ZARZĄDZANIE SWOIM CZASEM

Moduł 9

BUDOWANIE RELACJI WEWNĄTRZ ZESPOŁUModuł 3

SZKOLENIE Z ZAKRESU OCENY KOMPETENCJI

Moduł 7

ZARZĄDZANIE POPRZEZ CELE

Moduł 10

SZTUKA
MOTYWACJIModuł 4

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W TRUDNYCH SYTUACJACH

Moduł 8

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA

Metodyka warsztatów:
Stawiamy na aktywne formy prowadzenia warsztatów, dlatego też 80% czasu trwania warsztatu stanowią scenki, ćwiczenia i inne formy aktywizujące uczestników, a tylko 20% to teoria, potwierdzająca i porządkująca to czego uczestnicy doświadczyli podczas ćwiczeń.

  • Kwestionariusze diagnozujące
  • Gry symulacyjne
  • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
  • Moderacje, warsztaty World Cafe
  • Studium przypadku

Każdy moduł kończy się przygotowaniem przez uczestnika tzw. planu działania, który uwzględnia 3 elementy:

START – co zacznę robić lub będę robić inaczej po poznaniu danego modułu?
STOP – co do tej pory robiłem, a po poznaniu modułu przestanę robić?
KEEP – co będę kontynuował, bo robiłem to dobrze?


TACK & TMI
Crown Point
ul. Prosta 70, Warszawa
tel: + 48 22 395 68 60/61
training@gigroup.com